Vergoeding

De basisverzekering vergoedt:
 • Chronische* fysiotherapie tot 18 jaar volledig;
 • Chronische* fysiotherapie > 18 jaar vanaf de 21e behandeling (de diagnose moet door een arts gesteld zijn);
 • Niet-chronische fysiotherapie tot 18 jaar: 9 x en dit kan - bij ontoereikend resultaat - verlengd worden tot ten hoogste nogmaals 9 x;
 • Fysiotherapie bij artrose aan de knie of heup: 12 x;
 • Bekkenfysiotherapie bij urineverlies: 9 x;
 • Fysiotherapie voor de behandeling van etalagebenen: 37 x;
 • Fysiotherapie bij COPD:
  De eerste 12 maanden: 5 behandelingen bij klasse A, 27 behandelingen bij klasse B en 70 behandelingen bij klasse C en D. Na de eerste 12 maanden krijg je, indien nodig, nog eens: 3 behandelingen bij klasse B1 en 52 behandelingen bij klasse B2, C en D;
 • Fysiotherapie na COVID 19 (Corona): 50 x (binnen een half jaar na het eerste consult);
 • Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname.


Let op: de zorg vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico.
Indien je behandeling in een nieuw jaar doorloopt, zal dus opnieuw je eigen risico aangesproken worden!

Voor vergoeding van de overige fysiotherapeutische zorg zul je je aanvullend moeten verzekeren. Wij raden je aan je polisvoorwaarden te raadplegen voor de vergoeding.
De tarieven voor de aanvullend verzekerde zorg zijn contractueel vastgelegd en verschillen per verzekeraar.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract. We kunnen daardoor rechtstreeks bij de zorgverzekeraars declareren. Voor niet-verzekerde zorg krijg je een factuur.

Bekijk onze tarieven en betalingsvoorwaarden voor niet-verzekerde zorg.

Niet-verzekerde diensten van Nuijten fysiotherapie
Voor de tarieven van onze overige niet-verzekerde diensten (zoals een eenmalig consult echografie, fysiofitness e.d.) verwijzen wij naar de specifieke pagina.

* voorkomend op de lijst chronische indicaties ("lijst Borst")

Fysiotherapie

Wanneer je problemen ervaart met bewegen, kan de fysiotherapeut je helpen. Of je nu problemen hebt tijdens je werk, tijdens het sporten of bij huishoudelijke activiteiten, de fysiotherapeut helpt je weer in beweging te komen en in beweging te blijven. >>

Manuele therapie

Manuele therapie richt zich op klachten aan het bewegingsapparaat, waarbij de oorzaak primair gelegen is in de functie van de gewrichten van ons lichaam. De manueeltherapeut is gespecialiseerd in het mobiliseren van beperkt beweeglijke gewrichten. >>

Sportfysiotherapie

Heb je een blessure opgelopen? Ervaar je klachten tijdens het uitvoeren van je sport? Wil je voorkomen dat je weer een blessure oploopt? Of wil je kijken waar je staat in voorbereiding op het nieuwe seizoen? Dan kun je terecht bij een sportfysiotherapeut. >>

Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut.>>>

Echografie

Met echografie heeft Nuijten fysiotherapie al jaren een uniek en onderscheidend onderzoeksinstrument in huis. Met echografie is het mogelijk om spieren, pezen en gewrichten (in het bijzonder schade aan deze weefsels) goed in beeld te brengen. >>

Voorste kruisband revalidatie

Wanneer je voorste kruisband is gescheurd, ervaar je instabiliteit en pijn rond je kniegewricht. Vaak kan fysiotherapie ervoor zorg dragen dat je zonder kruisband prima kunt functioneren binnen je dagelijks leven. >>

Longrevalidatie (COPD)

COPD staat voor 'chronic obstructive pulmonary disease' (chronisch obstructieve longziekte). Dit wil zeggen dat het een langdurige onomkeerbare ziekte is waar men mee dient te leren leven. >>

Looptraining bij claudicatio intermittens (etalagebenen)

Nuijten fysiotherapie maakt deel uit van een specialistisch netwerk dat zich richt op de behandeling van patiënten met claudicatio intermittens ofwel etalagebenen. Stichting ClaudicatioNet is hét landelijke netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten voor gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding bij deze aandoening.

Revalidatie na Corona

Het coronavirus is een flinke aanslag op onze samenleving en in het bijzonder op de door corona getroffen patiënten. Een deel van deze patiënten zal na het doormaken van de ziekte langdurig tijd nodig hebben om te herstellen, of zelfs moeten (leren) omgaan met restklachten. Gerichte fysiotherapeutische behandeling kan daarbij helpen.

FysioFitness

Wil je je fitheid verbeteren, of aan preventie van klachten werken? Maar wil je dat niet doen in een groot fitnesscentrum, zonder enige begeleiding? Dan is de persoonlijke benadering van Nuijten fysiotherapie bij FysioFitness iets voor jou! >>