Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Manuele therapie richt zich op klachten aan het bewegingsapparaat, waarbij de oorzaak primair gelegen is in de functie van de gewrichten van ons lichaam. De manueeltherapeut is gespecialiseerd in het mobiliseren van beperkt beweeglijke gewrichten.

De manueeltherapeuten van Nuijten fysiotherapie zijn opgeleid aan de School voor Manuele Therapie Utrecht. Deze behandelmethode grijpt direct aan op de gewrichten van ons lichaam, en is ontwikkeld door G. van der Bijl, D.O.

In een eerste gesprek informeert de manueel therapeut naar je klachten en gaat hij op zoek naar de oorzaak van je klachten d.m.v. een onderzoek. Op basis van al deze gegevens is duidelijk hoe de manueel therapeut jouw gewrichten moet bewegen om een zo groot mogelijk effect te bereiken.

Tijdens de behandeling worden meerdere gewrichten binnen een bewegingsketen bewogen op een zachte, meestal pijnvrije manier. Er is absoluut geen sprake van 'kraken' of 'rechtzetten'.

Manuele therapie is geschikt voor vele gewrichts- en spierklachten. Daarnaast is manuele therapie dé behandelmethode om meerdere klachten op hetzelfde moment te behandelen en bij klachten die met reguliere fysiotherapie niet verholpen worden.

Vergoeding manuele therapie

De klachten waarvoor men een manueeltherapeut raadpleegt, zijn niet-chronisch. Vergoeding van deze klachten valt niet binnen de basisverzekering. Het is afhankelijk van je aanvullende verzekering of en in hoeverre je voor vergoeding door je zorgverzekeraar in aanmerking komt.

De tarieven voor de aanvullend verzekerde zorg zijn contractueel vastgelegd en verschillen per verzekeraar. Ook het wel of niet noodzakelijk zijn van een verwijzing voor manuele therapie verschilt per verzekeraar.

Met vrijwel alle zorgverzekeraars hebben wij een contract. We kunnen daardoor rechtstreeks bij de zorgverzekeraars declareren. Voor niet-verzekerde zorg krijg je een factuur.

Bekijk onze tarieven en betalingsvoorwaarden voor niet-verzekerde zorg.
Maak een afspraak

Fysiotherapie

Wanneer je problemen ervaart met bewegen, kan de fysiotherapeut je helpen. Of je nu problemen hebt tijdens je werk, tijdens het sporten of bij huishoudelijke activiteiten, de fysiotherapeut helpt je weer in beweging te komen en in beweging te blijven. >>

Manuele therapie

Manuele therapie richt zich op klachten aan het bewegingsapparaat, waarbij de oorzaak primair gelegen is in de functie van de gewrichten van ons lichaam. De manueeltherapeut is gespecialiseerd in het mobiliseren van beperkt beweeglijke gewrichten. >>

Sportfysiotherapie

Heb je een blessure opgelopen? Ervaar je klachten tijdens het uitvoeren van je sport? Wil je voorkomen dat je weer een blessure oploopt? Of wil je kijken waar je staat in voorbereiding op het nieuwe seizoen? Dan kun je terecht bij een sportfysiotherapeut. >>

Echografie

Met echografie heeft Nuijten fysiotherapie al jaren een uniek en onderscheidend onderzoeksinstrument in huis. Met echografie is het mogelijk om spieren, pezen en gewrichten (in het bijzonder schade aan deze weefsels) goed in beeld te brengen. >>

Voorste kruisband revalidatie

Wanneer je voorste kruisband is gescheurd, ervaar je instabiliteit en pijn rond je kniegewricht. Vaak kan fysiotherapie ervoor zorg dragen dat je zonder kruisband prima kunt functioneren binnen je dagelijks leven. >>

Longrevalidatie (COPD)

COPD staat voor 'chronic obstructive pulmonary disease' (chronisch obstructieve longziekte). Dit wil zeggen dat het een langdurige onomkeerbare ziekte is waar men mee dient te leren leven. >>

Looptraining bij claudicatio intermittens (etalagebenen)

Nuijten fysiotherapie maakt deel uit van een specialistisch netwerk dat zich richt op de behandeling van patiënten met claudicatio intermittens ofwel etalagebenen. Stichting ClaudicatioNet is hét landelijke netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten voor gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding bij deze aandoening.

FysioFitness

Wil je je fitheid verbeteren, of aan preventie van klachten werken? Maar wil je dat niet doen in een groot fitnesscentrum, zonder enige begeleiding? Dan is de persoonlijke benadering van Nuijten fysiotherapie bij FysioFitness iets voor jou! >>