Longrevalidatie (COPD)

Wat is COPD?
COPD staat voor 'chronic obstructive pulmonary disease' (chronisch obstructieve longziekte).
Dit wil zeggen dat het een langdurige onomkeerbare ziekte is waar men mee dient te leren leven. COPD kun je indelen in chronische bronchitis en emfyseem. Bij chronische bronchitis is er sprake van ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen waardoor er meer slijm geproduceerd wordt dat voor een luchtwegvernauwing kan zorgen. Bij emfyseem worden de kleine luchtwegen beschadigd waardoor er minder zuurstof opgenomen kan worden.

Symptomen
De symptomen zijn voornamelijk benauwdheid, veel hoesten en het langdurig opgeven van slijm. In het dagelijks leven kun je bijvoorbeeld merken dat inspanning gepaard gaat met een piepende ademhaling en dat je eerder vermoeid bent. Een normale dagelijkse bezigheid zoals fietsen of traplopen kan soms al te veel zijn.

Oorzaak
De belangrijkste oorzaak van het ontstaan van COPD is langdurig roken. Naast roken kan langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen en luchtvervuiling een oorzaak zijn. Ook kan COPD familiair bepaald zijn.

Behandeling
De fysiotherapeutische behandeling is gericht op het behoud van kwaliteit van leven. Dit wordt ten eerste bereikt door het verbeteren van de algehele conditie en kracht. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan ademhalingstechnieken en hoesttechnieken.

Hoe ziet de behandeling bij Nuijten fysiotherapie eruit?
Na een kennismakingsgesprek waarin de klachten geïnventariseerd worden, volgt er een lichamelijk onderzoek. Na dit onderzoek vindt er een aantal testen plaats om je conditie en kracht in kaart te kunnen brengen. Aan de hand van deze testen wordt er een gericht beweegprogramma opgesteld om naar jouw persoonlijke doelen toe te werken. De eerste contacten vinden individueel plaats. Daarna wordt er getraind in groepsverband onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Het gehele trainingsprogramma is erop gericht om binnen 4 maanden je persoonlijke doelen te behalen.

Vergoeding

COPD wordt ingedeeld in de GOLD-classificatie (ofwel de mate van luchtwegobstructie).

De classificatie gaat van 1 (licht) tot 4 (zeer ernstig).
Vanaf 2019 gelden nieuwe regels met betrekking tot vergoeding van COPD.
Vanaf GOLD 2 is er vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk. Vergoeding is voor zowel Gold 2, 3 of 4 afhankelijk van de zwaarte van de aandoening, en dit wordt gemeten aan de hand van de longaanvallen en de ernst van de symptomen.

Voor bestaande longpatiënten kan de fysiotherapeut bepalen wat de zwaarte van de aandoening bepaalt.

Nieuwe patiënten moeten een verwijzing hebben van de longarts. Bent u bekend met COPD? Dan kunnen wij aan de hand van een vragenlijst en aanvullende informatie bepalen welke zwaarte voor u wordt berekend.

De zwaarte is ingedeeld van klasse A (lichtste vorm) tot en met D (zwaarste vorm).

Hierbij per klasse het aantal behandelingen dat jaarlijks vergoed wordt per klasse, in het startjaar en de jaren erna.

A startjaar: 5 behandelingen, jaren erna geen vergoeding.

B startjaar: 27 behandelingen, jaren erna 3 behandelingen.

C startjaar: 70 behandelingen, jaren erna 52 behandelingen.

D startjaar: 70 behandelingen, jaren erna 52 behandelingen.

Let op: op zorg uit het basispakket is het eigen risico van toepassing.

Met vrijwel alle zorgverzekeraars hebben wij een contract. We kunnen daardoor rechtstreeks bij de zorgverzekeraars declareren. Voor niet-verzekerde zorg krijg je een factuur.
Bekijk onze tarieven en betalingsvoorwaarden voor niet-verzekerde zorg.
Maak een afspraak

Fysiotherapie

Wanneer je problemen ervaart met bewegen, kan de fysiotherapeut je helpen. Of je nu problemen hebt tijdens je werk, tijdens het sporten of bij huishoudelijke activiteiten, de fysiotherapeut helpt je weer in beweging te komen en in beweging te blijven. >>

Manuele therapie

Manuele therapie richt zich op klachten aan het bewegingsapparaat, waarbij de oorzaak primair gelegen is in de functie van de gewrichten van ons lichaam. De manueeltherapeut is gespecialiseerd in het mobiliseren van beperkt beweeglijke gewrichten. >>

Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut.>>>

Echografie

Met echografie heeft Nuijten fysiotherapie al jaren een uniek en onderscheidend onderzoeksinstrument in huis. Met echografie is het mogelijk om spieren, pezen en gewrichten (in het bijzonder schade aan deze weefsels) goed in beeld te brengen. >>

Behandeling van sporters

Heb je een blessure opgelopen? Ervaar je klachten tijdens het uitvoeren van je sport? Wil je voorkomen dat je weer een blessure oploopt? Of wil je kijken waar je staat in voorbereiding op het nieuwe seizoen? We zijn zeer ervaren in het begeleiden/behandelen van sporters >>

Voorste kruisband revalidatie

Wanneer je voorste kruisband is gescheurd, ervaar je instabiliteit en pijn rond je kniegewricht. Vaak kan fysiotherapie ervoor zorg dragen dat je zonder kruisband prima kunt functioneren binnen je dagelijks leven. >>

Longrevalidatie (COPD)

COPD staat voor 'chronic obstructive pulmonary disease' (chronisch obstructieve longziekte). Dit wil zeggen dat het een langdurige onomkeerbare ziekte is waar men mee dient te leren leven. >>

Looptraining bij claudicatio intermittens (etalagebenen)

Nuijten fysiotherapie maakt deel uit van een specialistisch netwerk dat zich richt op de behandeling van patiënten met claudicatio intermittens ofwel etalagebenen. Stichting ClaudicatioNet is hét landelijke netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten voor gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding bij deze aandoening.

Revalidatie na Corona

Het coronavirus is een flinke aanslag op onze samenleving en in het bijzonder op de door corona getroffen patiënten. Een deel van deze patiënten zal na het doormaken van de ziekte langdurig tijd nodig hebben om te herstellen, of zelfs moeten (leren) omgaan met restklachten. Gerichte fysiotherapeutische behandeling kan daarbij helpen.

FysioFitness

Wil je je fitheid verbeteren, of aan preventie van klachten werken? Maar wil je dat niet doen in een groot fitnesscentrum, zonder enige begeleiding? Dan is de persoonlijke benadering van Nuijten fysiotherapie bij FysioFitness iets voor jou! >>