Looptraining bij claudicatio intermittens (etalagebenen)

Perifeer arterieel vaatlijden en claudicatio intermittens.

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking (atherosclerose), waardoor patiënten claudicatio intermittens kunnen ondervinden. Hierbij zijn de slagaders in de benen vernauwd waardoor er te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Klachten zoals krampen of pijn in de beenspieren kunnen hierdoor optreden tijdens het lopen en verdwijnen na enige tijd stilstaan. Deze slagaderverkalking zit dus niet alleen in de benen maar in het hele lichaam. Naar schatting heeft drie procent van de 55-plussers en veertien procent van de 70-plussers last van PAV.

Risicofactoren voor het ontwikkelen van deze aandoening zijn roken, te weinig bewegen en ongezonde voeding.

Opereren of fysiotherapie?
Uit recent onderzoek blijkt dat de resultaten bij zowel gesuperviseerde looptraining (GLT) en bij operatief behandelen (dotter en/of stentbehandeling) beiden goed zijn. Bij gesuperviseerde looptraining loopt u echter geen risico op (soms ernstige) complicaties ter gevolg van een operatie. Daarnaast is uit verscheidene studies gebleken dat gesuperviseerde looptherapie een (kosten)effectieve behandeling is voor patiënten met claucicatio. Er wordt dan ook vanuit de internationale richtlijnen van het National Institute for Health and Care Excelence (NICE) geadviseerd om bij alle patiënten eerst gesuperviseerde looptraining voor te schrijven. Een operatieve behandeling volgt pas als de looptraining onvoldoende resultaat geeft.

Fysiotherapie: Het gesuperviseerde looptraining & leefstijlbegeleiding traject

Het traject gesuperviseerde looptraining en leefstijlbegeleiding is een intensieve behandeling van een jaar, waarbij de patiënt de eerste periode 2 à 3 sessies per week wordt behandeld. Daarna neemt de frequentie van behandelingen af tot 1 keer per maand. Er wordt gestreefd naar zelfredzaamheid na een jaar gesuperviseerde looptraining. Naast het verhogen van de loopafstand en kwaliteit van leven door fysieke training wordt ook aandacht besteed aan adviezen m.b.t. leefstijl en preventie. Hiermee heeft gesuperviseerde looptherapie een positief effect op de algehele gezondheid van de patiënt.

Voordelen van een ClaudicatioNet therapeut?

Een fysiotherapeut die geregistreerd is bij Claudicationet:
  • is gespecialiseerd in het geven van gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding;
  • is aangesloten bij een landelijk netwerk dat kwalitatief hoogwaardige zorg waarborgt;
  • is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent onderzoek en behandeling bij claudicatio;
  • volgt structureel scholing;
  • heeft korte lijnen met verwijzers;
  • bereikt bij 2/3 van de patiënten met etalagebenen zijn/haar gewenste behandeldoel.

Marijn van Dalen is bij Nuijten fysiotherapie de gespecialiseerde fysiotherapeut bij klachten ten gevolge van claudicatio intermittens. Voor vragen kunt u hier met hem contact opnemen.

Vergoeding bij claudicatio intermittens

Bij de meeste zorgverzekeraars geldt een selectief inkoopbeleid. Dit betekent dat fysiotherapie voor patiënten met PAV alleen wordt ingekocht bij therapeuten die zitting nemen in ClaudicatioNet.
Vanaf 1 januari 2017 wordt een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding voor patiënten met PAV vergoed uit de basisverzekering. Er worden 37 behandelingen vergoed in een traject van 12 aaneensluitende kalendermaanden. Het eigen risico wordt hierbij aangesproken. Wanneer het traject is verdeeld over twee kalenderjaren wordt twee keer het eigen risico aangesproken.
Zorgverzekeraars volgen vaak een verschillend beleid gevoerd omtrent het vergoeden van een tweede traject GLT. Bij een tweede verwijzing dient altijd nagevraagd te worden bij de zorgverzekeraar of de behandeling vergoed wordt. Als ClaudicatioNet therapeut stuur je aan op zelfmanagement, waardoor de meeste patiënten na een traject GLT geen structurele begeleiding meer nodig hebben.
Maak een afspraak

Fysiotherapie

Wanneer je problemen ervaart met bewegen, kan de fysiotherapeut je helpen. Of je nu problemen hebt tijdens je werk, tijdens het sporten of bij huishoudelijke activiteiten, de fysiotherapeut helpt je weer in beweging te komen en in beweging te blijven. >>

Manuele therapie

Manuele therapie richt zich op klachten aan het bewegingsapparaat, waarbij de oorzaak primair gelegen is in de functie van de gewrichten van ons lichaam. De manueeltherapeut is gespecialiseerd in het mobiliseren van beperkt beweeglijke gewrichten. >>

Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut.>>>

Echografie

Met echografie heeft Nuijten fysiotherapie al jaren een uniek en onderscheidend onderzoeksinstrument in huis. Met echografie is het mogelijk om spieren, pezen en gewrichten (in het bijzonder schade aan deze weefsels) goed in beeld te brengen. >>

Behandeling van sporters

Heb je een blessure opgelopen? Ervaar je klachten tijdens het uitvoeren van je sport? Wil je voorkomen dat je weer een blessure oploopt? Of wil je kijken waar je staat in voorbereiding op het nieuwe seizoen? We zijn zeer ervaren in het begeleiden/behandelen van sporters >>

Voorste kruisband revalidatie

Wanneer je voorste kruisband is gescheurd, ervaar je instabiliteit en pijn rond je kniegewricht. Vaak kan fysiotherapie ervoor zorg dragen dat je zonder kruisband prima kunt functioneren binnen je dagelijks leven. >>

Longrevalidatie (COPD)

COPD staat voor 'chronic obstructive pulmonary disease' (chronisch obstructieve longziekte). Dit wil zeggen dat het een langdurige onomkeerbare ziekte is waar men mee dient te leren leven. >>

Looptraining bij claudicatio intermittens (etalagebenen)

Nuijten fysiotherapie maakt deel uit van een specialistisch netwerk dat zich richt op de behandeling van patiënten met claudicatio intermittens ofwel etalagebenen. Stichting ClaudicatioNet is hét landelijke netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten voor gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding bij deze aandoening.

Revalidatie na Corona

Het coronavirus is een flinke aanslag op onze samenleving en in het bijzonder op de door corona getroffen patiënten. Een deel van deze patiënten zal na het doormaken van de ziekte langdurig tijd nodig hebben om te herstellen, of zelfs moeten (leren) omgaan met restklachten. Gerichte fysiotherapeutische behandeling kan daarbij helpen.

FysioFitness

Wil je je fitheid verbeteren, of aan preventie van klachten werken? Maar wil je dat niet doen in een groot fitnesscentrum, zonder enige begeleiding? Dan is de persoonlijke benadering van Nuijten fysiotherapie bij FysioFitness iets voor jou! >>