Sportfysiotherapie

Heb je een blessure opgelopen? Ervaar je klachten tijdens het uitvoeren van je sport? Wil je voorkomen dat je weer een blessure oploopt? Of wil je kijken waar je staat in voorbereiding op het nieuwe seizoen? Dan kun je terecht bij een sportfysiotherapeut.

Ook als je advies wilt om verantwoord te gaan sporten, als je preventief wilt trainen of als je revalideert na een operatie, kan een sportfysiotherapeut je gericht helpen.

Het doel van sportfysiotherapie is om te zorgen dat de sporter pijnvrij en verantwoord zijn (sport)activiteiten weer kan uitoefenen op zijn eigen niveau. Dit geldt zowel voor de dagelijkse activiteiten, als voor sportactiviteiten op recreatief en professioneel niveau.

In het eerste contact worden je klachten en doelen in kaart gebracht d.m.v. een gesprek en lichamelijk onderzoek. Aan de hand van de uitkomsten vindt er zowel een analyse van je blessure/klacht als van je sport plaats en zullen er specifieke testen worden verricht.
Er wordt een gericht behandelplan opgesteld om zo snel en verantwoord mogelijk jouw (sport)activiteiten weer te kunnen hervatten.

De behandeling zal plaatsvinden zowel in de behandelkamer als in de oefenzaal. Er kan getraind worden op kracht, snelheid en uithoudingsvermogen maar ook coördinatie en lenigheid komen aan bod. Als sporthervatting in beeld komt, kan de behandeling ook plaatsvinden op het sportveld.

Wil je weten of sportfysiotherapie iets voor je kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Sportfysiotherapeut Danneke Rell kan je er meer over vertellen.

Vergoedingen

De meeste klachten waarvoor men een fysiotherapeut raadpleegt, zijn niet-chronisch. Vergoeding van deze klachten valt niet binnen de basisverzekering. Het is afhankelijk van uw aanvullende verzekering of en in hoeverre je voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking komt.
De basisverzekering vergoedt:
 • Chronische* fysiotherapie tot 18 jaar volledig;
 • Chronische* fysiotherapie > 18 jaar vanaf de 21e behandeling (de diagnose moet door een arts gesteld zijn);
 • Niet-chronische fysiotherapie tot 18 jaar: 9 x en dit kan - bij ontoereikend resultaat - verlengd worden tot ten hoogste nogmaals 9 x;
 • Fysiotherapie bij artrose aan de knie of heup: 12 x;
 • Bekkenfysiotherapie bij urineverlies: 9 x;
 • Fysiotherapie voor de behandeling van etalagebenen: 37 x;
 • Fysiotherapie bij COPD:
  De eerste 12 maanden: 5 behandelingen bij klasse A, 27 behandelingen bij klasse B en 70 behandelingen bij klasse C en D. Na de eerste 12 maanden krijg je, indien nodig, nog eens: 3 behandelingen bij klasse en 52 behandelingen bij klasse C en D;
 • Fysiotherapie na COVID 19 (Corona): 50 x;
 • Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname.


Let op: de zorg vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Indien je behandeling in een nieuw jaar doorloopt, zal dus opnieuw je eigen risico aangesproken worden!

Voor vergoeding van de overige fysiotherapeutische zorg zul je je aanvullend moeten verzekeren. Wij raden je aan je polisvoorwaarden te raadplegen voor de vergoeding. Een overzicht van aanvullende zorgpakketten en desbetreffende vergoedingen vind je hier.
De tarieven voor de aanvullend verzekerde zorg zijn contractueel vastgelegd en verschillen per verzekeraar.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract. We kunnen daardoor rechtstreeks bij de zorgverzekeraars declareren. Voor niet-verzekerde zorg krijg je een factuur.

Bekijk onze tarieven en betalingsvoorwaarden voor niet-verzekerde zorg.

Niet-verzekerde diensten van Nuijten fysiotherapie
Voor de tarieven van onze overige niet-verzekerde diensten (zoals een eenmalig consult echografie, fysiofitness e.d.) verwijzen wij naar de specifieke pagina.

* voorkomend op de lijst chronische indicaties ("lijst Borst")
TarievenMaak een afspraak

Fysiotherapie

Wanneer je problemen ervaart met bewegen, kan de fysiotherapeut je helpen. Of je nu problemen hebt tijdens je werk, tijdens het sporten of bij huishoudelijke activiteiten, de fysiotherapeut helpt je weer in beweging te komen en in beweging te blijven. >>

Manuele therapie

Manuele therapie richt zich op klachten aan het bewegingsapparaat, waarbij de oorzaak primair gelegen is in de functie van de gewrichten van ons lichaam. De manueeltherapeut is gespecialiseerd in het mobiliseren van beperkt beweeglijke gewrichten. >>

Sportfysiotherapie

Heb je een blessure opgelopen? Ervaar je klachten tijdens het uitvoeren van je sport? Wil je voorkomen dat je weer een blessure oploopt? Of wil je kijken waar je staat in voorbereiding op het nieuwe seizoen? Dan kun je terecht bij een sportfysiotherapeut. >>

Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut.>>>

Echografie

Met echografie heeft Nuijten fysiotherapie al jaren een uniek en onderscheidend onderzoeksinstrument in huis. Met echografie is het mogelijk om spieren, pezen en gewrichten (in het bijzonder schade aan deze weefsels) goed in beeld te brengen. >>

Voorste kruisband revalidatie

Wanneer je voorste kruisband is gescheurd, ervaar je instabiliteit en pijn rond je kniegewricht. Vaak kan fysiotherapie ervoor zorg dragen dat je zonder kruisband prima kunt functioneren binnen je dagelijks leven. >>

Longrevalidatie (COPD)

COPD staat voor 'chronic obstructive pulmonary disease' (chronisch obstructieve longziekte). Dit wil zeggen dat het een langdurige onomkeerbare ziekte is waar men mee dient te leren leven. >>

Looptraining bij claudicatio intermittens (etalagebenen)

Nuijten fysiotherapie maakt deel uit van een specialistisch netwerk dat zich richt op de behandeling van patiënten met claudicatio intermittens ofwel etalagebenen. Stichting ClaudicatioNet is hét landelijke netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten voor gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding bij deze aandoening.

Revalidatie na Corona

Het coronavirus is een flinke aanslag op onze samenleving en in het bijzonder op de door corona getroffen patiënten. Een deel van deze patiënten zal na het doormaken van de ziekte langdurig tijd nodig hebben om te herstellen, of zelfs moeten (leren) omgaan met restklachten. Gerichte fysiotherapeutische behandeling kan daarbij helpen.

FysioFitness

Wil je je fitheid verbeteren, of aan preventie van klachten werken? Maar wil je dat niet doen in een groot fitnesscentrum, zonder enige begeleiding? Dan is de persoonlijke benadering van Nuijten fysiotherapie bij FysioFitness iets voor jou! >>