Revalidatie na Corona

Het coronavirus is een flinke aanslag op onze samenleving en in het bijzonder op de door corona getroffen patiënten. Een deel van deze patiënten zal na het doormaken van de ziekte langdurig tijd nodig hebben om te herstellen, of zelfs moeten (leren) omgaan met restklachten. De volgende klachten blijven meestal lang aanwezig:
- Vermoeidheid/verminderd uithoudingsvermogen;
- ademhalingsproblemen;
- verminderde spierkracht;
- mentale problemen.

Aangezien met name ouderen en zogenaamde kwetsbare mensen sneller getroffen worden door het virus, is er vaak sprake van comorbiditeit, mensen hebben vaak meerdere stoornissen/aandoeningen. Dit bemoeilijkt en verzwaart natuurlijk het herstelproces.

Het begeleiden en revalideren van patiënten vraagt specifieke kennis en kunde. Nuijten fysiotherapie heeft de kennis hiervoor in huis. Marijn is geriatriefysiotherapeut en Danneke is gespecialiseerd in longrevalidatie. Samen verzorgen zij de revalidatie voor Coronapatiënten. Naast hun jarenlange ervaring in het werken met oudere patiënten en in longrevalidatie hebben zij cursussen gevolgd over specifieke zaken die het revalideren van Coronapatiënten met zich meebrengt.

Daarnaast zullen zij voor de optimale multidisciplinaire aanpak samenwerken met longartsen, huisartsen, psychologen, diëtisten en ergotherapeuten. Samen staan we in nauw contact om het revalidatieproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Een voorwaarde om paramedische herstelzorg vergoed te krijgen is dat u toestemt met deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. U geeft dan toestemming om gegevens over uw gezondheid en behandeling te delen met de onderzoekers. Zonder deze toestemming wordt uw zorg niet vergoed.

Met het onderzoek worden de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor COVID-19 onderzocht.

Heeft u vragen over revalidatie na het Coronavirus? Stuur ons dan een e-mail.

De vergoeding voor revalidatie na Corona is vrij ruim. U heeft recht op 50 behandelingen vanaf de start van de behandeling tot 6 maanden nadien, daarnaast mag u indien nodig ook gebruik maken van in totaal 10 uur ergotherapie, 7 uur diëtiek en eventueel logopedie (niet aan een maximum gebonden). De behandeling moet starten binnen 4 maanden nadat u besmet bent met het virus.

Let op: de vergoeding komt uit uw basisverzekering. Dit houdt in dat uw eigen risico kan worden aangesproken!

Voorafgaand aan de fysiotherapeutische zorg na COVID-19 wordt gevraagd of u toestemt met deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.
U geeft dan toestemming om gegevens over uw gezondheid en behandeling te delen met de onderzoekers.
Deelname aan het onderzoek is niet verplicht, maar het onderzoek is erg belangrijk!
Hiermee worden de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor COVID-19 onderzocht.
Maak een afspraak

Fysiotherapie

Wanneer je problemen ervaart met bewegen, kan de fysiotherapeut je helpen. Of je nu problemen hebt tijdens je werk, tijdens het sporten of bij huishoudelijke activiteiten, de fysiotherapeut helpt je weer in beweging te komen en in beweging te blijven. >>

Manuele therapie

Manuele therapie richt zich op klachten aan het bewegingsapparaat, waarbij de oorzaak primair gelegen is in de functie van de gewrichten van ons lichaam. De manueeltherapeut is gespecialiseerd in het mobiliseren van beperkt beweeglijke gewrichten. >>

Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut.>>>

Echografie

Met echografie heeft Nuijten fysiotherapie al jaren een uniek en onderscheidend onderzoeksinstrument in huis. Met echografie is het mogelijk om spieren, pezen en gewrichten (in het bijzonder schade aan deze weefsels) goed in beeld te brengen. >>

Behandeling van sporters

Heb je een blessure opgelopen? Ervaar je klachten tijdens het uitvoeren van je sport? Wil je voorkomen dat je weer een blessure oploopt? Of wil je kijken waar je staat in voorbereiding op het nieuwe seizoen? We zijn zeer ervaren in het begeleiden/behandelen van sporters >>

Voorste kruisband revalidatie

Wanneer je voorste kruisband is gescheurd, ervaar je instabiliteit en pijn rond je kniegewricht. Vaak kan fysiotherapie ervoor zorg dragen dat je zonder kruisband prima kunt functioneren binnen je dagelijks leven. >>

Longrevalidatie (COPD)

COPD staat voor 'chronic obstructive pulmonary disease' (chronisch obstructieve longziekte). Dit wil zeggen dat het een langdurige onomkeerbare ziekte is waar men mee dient te leren leven. >>

Looptraining bij claudicatio intermittens (etalagebenen)

Nuijten fysiotherapie maakt deel uit van een specialistisch netwerk dat zich richt op de behandeling van patiënten met claudicatio intermittens ofwel etalagebenen. Stichting ClaudicatioNet is hét landelijke netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten voor gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding bij deze aandoening.

Revalidatie na Corona

Het coronavirus is een flinke aanslag op onze samenleving en in het bijzonder op de door corona getroffen patiënten. Een deel van deze patiënten zal na het doormaken van de ziekte langdurig tijd nodig hebben om te herstellen, of zelfs moeten (leren) omgaan met restklachten. Gerichte fysiotherapeutische behandeling kan daarbij helpen.

FysioFitness

Wil je je fitheid verbeteren, of aan preventie van klachten werken? Maar wil je dat niet doen in een groot fitnesscentrum, zonder enige begeleiding? Dan is de persoonlijke benadering van Nuijten fysiotherapie bij FysioFitness iets voor jou! >>