Kenniscentrum

Vormen van duizeligheid

Duizeligheid is een zeer vervelend en beperkende klacht. Waar kan duizeligheid vandaan komen? In dit
blog bespreken we de meest voorkomende duizeligheidsklachten en mogelijke oorzaken.

Wat is duizeligheid?

De term duizeligheid is een breed begrip. Er zijn verschillende symptomen die hier onder kunnen vallen:
  • Draaiduizeligheid, het gevoel alsof uzelf of de wereld om u heen draait (soms ook gepaard met misselijkheid)
  • Licht in het hoofd, het gevoel van druk in het hoofd en een flauw gevoel (soms gepaard met flauwvallen)
  • Bewegingsonzekerheid, het idee niet stabiel te staan/ onbalans of onvastheid te been

Het kan zijn dat u één van deze symptomen heeft of een combinatie van verschillende bij elkaar. De duizeligheid die we voornamelijk hier gaan bespreken is de draaiduizeligheid.

Hoe kan deze draaiduizeligheid ontstaan?
Om uw evenwicht te kunnen houden zijn er verschillende delen in het lichaam die moeten samenwerken. Zo geven uw ogen prikkels door over wat u ziet, het evenwichtsorgaan informeert over waar het hoofd staat en de spieren en botten sturen signalen over de positie van uw houding. Dit gaat allemaal door naar de hersenen waar de gegevens worden verwerkt en mogelijk acties kunnen worden ondernomen.

Wat gebeurt er als één van deze delen minder goed informatie door kan geven? Stelt u zich voor dat u 's nachts uit bed moet. Het is donker en uw zicht is verminderd. U kunt nu alleen maar afgaan op de informatie van uw evenwichtsorgaan en van uw houding. Hierdoor kunt u sneller het gevoel van onbalans krijgen omdat u niet alle informatie krijgt over de omgeving. Mensen ervaren dan vaak een instabiel gevoel.

Soms kan het zijn dat er tegenstrijdige informatie wordt gegeven vanuit de verschillende delen. Bijvoorbeeld als kinderen op een draaimolen in een speeltuin zitten. Er wordt snel rondgedraaid. De ogen geven aan dat alles draait, de spieren geven aan dat er druk is en spannen zich aan om je te beschermen tegen het snelle draaien en het evenwichtsorgaan voelt de versnelling en draaiing. Als u echter van de draaimolen afstapt geven de ogen
en spieren aan dat u stilstaat op de grond en er niet meer wordt gedraaid. Het evenwichtsorgaan heeft iets langer nodig om de opgebouwde prikkels te verminderen en geeft nog even aan dat er nog gedraaid wordt. Hierdoor worden mensen draaiduizelig. Als het evenwichtsorgaan geen prikkels meer stuurt is deze duizeligheid ook weer weg.
Draaiduizeligheid komt dus voornamelijk voor als er een conflict is tussen prikkels of als de prikkels niet overeenkomen met hetgeen er gebeurt. Maar hoe kan dit ontstaan?

Wat zijn de meest voorkomende diagnoses van duizeligheid?

  • Migraineuze duizeligheid, u heeft hierbij aanvallen van draaiduizeligheid die vaak gepaard gaan met migraine-klachten. Bij deze klachten dient u contact op te nemen met uw huisarts.
  • Ontsteking van evenwichtszenuw, de oorzaak hiervan is nog onbekend. Deze klacht gaat gepaard met hevige duizeligheid die aan blijft houden waardoor u erg wordt beperkt. Bij deze klachten dient u contact op te nemen met uw huisarts.
  • Ménière, aanvallen van draaiduizeligheid die vaak gepaard gaan met gehoorverlies, oorsuizen of een vol gevoel in het oor. Let vooral op de relatie duizeligheid en gehoorverlies. Bij deze klachten dient u contact op te nemen met uw huisarts.
  • Positie-duizeligheid (BPPD), één van de meest voorkomende klachten die door fysiotherapeuten kan worden behandeld op het gebied van duizeligheid. Vaak zijn dit korte aanvallen van duizeligheid die vooral door draaibewegingen of omhoog/omlaag kijken kunnen worden opgewekt. De duizeligheid wordt opgewekt door bepaalde bewegingen en posities van het hoofd. Voor meer informatie zie het vervolg van dit blog.
  • Cervicale duizeligheid. Duizeligheid kan soms ook opgewekt worden vanuit nekklachten. Bijvoorbeeld een beperking van de gewrichten van de hoge nekwervels, een ongeval of nektrauma. Hierbij kan de fysiotherapeut samen met u werken aan het verbeteren van de bewegelijkheid en belastbaarheid van de nek. Voor meer informatie zie het vervolg van dit blog.

Buiten het bovenstaande kunnen medicijnen en bijvoorbeeld het veranderen van sterkte van brilglazen ook invloed hebben op duizeligheidsklachten.

In het volgende blog bespreken we de duizeligheid klachten waarbij de fysiotherapeut u kan helpen en wat de behandeling mogelijk inhoudt.

BRON
A.Sealy. Vestibular assessment: a practical approach. Occupational Medicine, Volume 64, Issue 2, March 2014, Pages 78–86

Dit blogstukje werd geschreven door Lara Jansen. Lara is binnen Nuijten fysiotherapie dé specialist op het gebied van duizeligheid. Heeft u vragen over duizeligheid. Neem hier contact op met Lara.
Vormen van duizeligheid

Maak een afspraak met een van onze specialisten!


Bekijk de vergoedingMaak een afspraak